برچسب: LATITUDE | لتیتیود

LATITUDE RENAULT | رنو لتیتیود

لیست تهیه شده از امکانات لتیتیود شامل :
دارای سیستم ورود بدون کلید
تو دوزی چرم
صندوق عقب بزرگ
دوربین دنده عقب
محدود کننده سرعت
گرم کن صندلی
صندلی های برقی
اینه بغل های تا شونده …