برچسب: DAUPHINE | دوفین

RENAULT DAUPHINE | رنو دوفین

رنو دوفین اتوموبیلی می باشد که ما بین سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۷ به تولید رسیده است و کشورهایی که این خودرو در آن ها به تولید رسیده است به شرح زیر می باشد :
سرائیل و برزیل و ایتالیا و استرالیا و هایدلبرگ وآرژانتین و اسپانیا و والادولید و مکزیک و فرانسه
این خودرو یک سدان چهار درب می باشد که به صورت موتور عقب به تولید رسیده است .