برچسب: کروک

رنو اسکالا کروک | RENAULT SCALA

وقتی که نگین خودرو به داخل بازار ایران آمد خودروهایی نظیر کولیوس هم قدم به بازار های ایران نهادند
نگین خودرو بعد از اسکالا هاچ بک این بار به سراغ کروک آن رفته است
این خودرو یک گزینه خوب برای کسانی است که خواستار یک خودروی کروک و صفر اند