برچسب: پی کی | PK

معرفی کامل پی کی

خودروی پی کی خودرویی است که دارای قیمت خیلی مناسبی می باشد و علاوه بر آن قیمت قطعات آن هم نیز پایین و در دسترس می باشد این یک ویژگی مثبت برای این خودرو است اما از سوی دیگر هم دارای معایبی نیز هست برای مثال این خودرو فضای خیلی کمی برای سرنشینانش فراهم آورده است این ویژگی منفی در خصوص سرنشینان پشتی بیشترهم می شود .