برچسب: نمایندگی

معرفی نگین خودرو نماینده رسمی رنو فرانسه در ایران

۱۵ سال از اختراع نخستین اتومبیل می گذشت که مظفرالدین شاه قاجار اولین خودرو را به ایران وارد نمود . او در سال ۱۲۷۹ دو خودروی رنو فرانسه را وارد ایران نمود. برای مردم این خودروها پدیده ای نو ظهور بودند .
در حال حاضر شرکت رنو فرانسه به یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروسازی اتومبیل تبدیل شده است .
به دلیل اینکه رنو سال ها می باشد که در ایران فعالیت می کند شرکت نگین خودرو ایرسا برای ارایه خدمات بهتر به مشتریان تاسیس گردید