برچسب: میزان مصرف

مقایسه مصرف و مخارج رنوکوئید و پراید

در خصوص میزان مصرف بنزین دو خودروی رنو کوئید و پراید باید بگوییم که رنو کوئید قوی سبقت را از رقیبش رباییده است! چراکه رنو کوئید مصرف سوختی معادل ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد در حالی که پراید دارای مصرف سوختی معادل ۶٫۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد .
اما درباره فراوانی و در دسترس بودن قطعات خودروها این پراید است که این بار موفق شده است جلو بزند .