برچسب: معرفی

مقدمه ای بر معرفی خودروی مگان ۲۰۱۷

خودروی رنو مگان برای شرکت رنو یک خودروی استراتژیک به حساب می آید .
شرکت رنو برای طراحی هر نسل از این خودرو یک زبان طراحی متفاوت و جدید را به کار برده است .
شرکت رنو در کنار طراحی جدید برای هر نسل این خودرو از استانداردهای جدید در مبحث ایمنی و سواری مطلوب و با کیفیت بهره گرفته است .