برچسب: فورمولا

بررسی رنو ترافیک فورمولا

اتومبیل ون ترافیک به ویژگی های ظاهری ابرخودروهای فرمول یک مجهز شده است .
این ون ترافیک که به تازگی توسط رنو معرفی گردیده است دارای اندازه ای متوسط می باشد و خیلی هم پر فروش بوده است .
این خودرو که به تعداد محدودی هم تولید گشته است دارای وِیژگی های جالبی می باشد
چهره سفارشی این خودرو با رقیبان اش که در این بخش هستند فاصله زیادی دارد .