برچسب: فضای

مقایسه فضای موجود در پراید و رنو کوئید

پراید خودرویی بود که در اوایل تولیدش فضای بزرگی داشت و خیلی راحت ۵ نفر می توانستند در آن ها جای گیرند اما در حال حاضر این خودرو طی سال های گذشته کوچک شده است و تنها ۳ الی ۴ نفر می توانند در این خودرو جای گیرند .
پراید درک این موضوع کافی ایت که در پشت این خودرو بنشینید و کوچکی آن را حس نمایید .
در رنو کوئید فضای خوبی برای سرنشنیان و راننده فراهم گردیده است . اما این فضا برای انانی که در پشت می نشینند و مخصوصا اگر قد بلند باشند فضا کمی کوچک می باشد .