برچسب: عرضه

اطلاعاتی در خصوص روزهای اول ورود رنو مگان

اتومبیل رنو مگان در روزهای نخستین ورودش چندان طرفداری نداشت و کمتر کسی به سراغ این خودرو می رفت و هیچ کس هم فکرش را نمی کرد که این خودرو یک روزی به نقطه ای برسد که اکثر مردم را برای خرید خودرو به سمت خود بکشاند اما در سال های ۹۰ و ۹۱ بود که خودروی مگان با استقبال همگانی روبه رو شد درست زمانی که گرانی خودروها نیز به اوج خود رسیده بود .