برچسب: ظاهر

طراحی ظاهری رنو مگان ۲۰۱۷

با مشاهده نمودن خودروی رنو مگان جدید در میابیم که این خودرو شباهت زیادی به جدیدترین محصولات کمپانی رنو یعنی خودروهای تالیسمان و کولیوس دارد.
به کلی رنو جدیدا به یک سبک خاص دست یافته است و در تمام خودروهایش آن سبک مشاهده می گردد .
خودروی رنو مگان ۲۰۱۷ هم زیبا می باشد و هم با وقار است .