برچسب: سرگذشت

رنو در ایران

در سال ۲۰۰۴ بود که اسناد تاسیس نمودن شرکت پارس خودرو به دست مدیرعامل رنو و رئیس هیئت مدیره و همچنین مدیر و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نهایتا مدیرعامل های وقت کمپانی های پارس خودرو و سایپا و ایران خودرو به امضا رسید .
رنو پارس در حقیقت یک شرکت مشارکتی بود که وظیفه آن هماهنگی و همکاری بین شرکت رنو با صنعت های خودروسازی ایران بود