برچسب: رنوپارس بعداز آمدن رنو به ایران

رنو پارس بعد از حضور مستقل رنو در ایران حذف می شود؟

چیزی که کمپانی رنو تا به الان از خود به نمایش گذاشته است این است که یک شرکت کاملا اقتصادی می باشد و همیشه به فکر حفظ کردن منافعش می باشد از این رو این احتمال وجود دارد که بعد از حضور مستقل خود در ایران به این فکر بیوفتد که دست واسطه ها را از بازار ایران کوتاه سازد .