برچسب: دانستنی ها

همه چیز درباره اتوموبیل رنو ۵

در سال ۱۳۵۵ بود که شرکت سایپا از فرانسه اتوموبیل های رنو ۵ را وارد ایران کرد و یکسال بعد از وارد کردنش خودش شروع به مونتاژ این خودرو نمود
این را باید دانست که ۴ سال قبل از اینکه سایپا این خودرو را به کشور وارد کند دانشجویانی که به خارج رفته بودند این اتوموبیل را به کشور وارد کرده بودند