برچسب: تبدیل باطری خودرو الکتریکی از کار افتاده

تبدیل باتری اتومبیل های الکتریکی از کار افتاده به منابع ذخیره انرژی خانگی توسط رنو

کمپانی رنو فرانسه بر این باور است که تا چند سال دیگر و با افزایش میزان استفاده از خودروهای الکتریکی باطری هایی که در این خودروها مورد استفاده قرار گرفته است روی هم انباشته خواهند شد و امکان آن که باطری های کهنه را بر روی خودروهای نو ببندند نیز وجود ندارد . به همین دلیل این شرکت به فکر به کاربردن دوباره ان باطری ها در جای دیگر افتاده است و در این راستا با شرکت انگلیسی پاوروالت قصد همکاری نمودن را دارد . آن دو شرکت می خواهند از باطری های دست دوم خودروها در سیستم خانگی ذخیره انرژی استفاده نمایند .