برچسب: تاسیس

دانستنی های رنو

در سال ۱۸۹۸ نخستین رنو که رنو تیپ ای نام داشت به وسیله لویی رنو تاسیس گردید
یک سال بعد یعنی در تاریخ ۱۸۹۹ این شرکت به طور رسمی توسط لویی رنو و دوبرادرانش با اندک سرمایه ای به ثبت رسید
خیلی زود این کارخانه گسترش پیدا کرد و همچنین فروش سالانه اش هم بالا رفت
این کمپانی توانست وسعت کارخانه اش را به ۷۵۰۰ متر مربع گسترش دهد در سال ۱۹۰۲