برچسب: بررسی بلبرینگ های ساچمه ای

بررسی بلبرینگ های ساچمه ای

در میان همه بلبرینگ ها بلبرینگ ساچمه ای از همه انواع دیگر پرکاربردتر می باشد .
کاربرد این نوع از بلبرینگ ها در خیلی از وسایل موجود می باشد مانند : هارد دیسک و کفش های اسکیت و…
بلبرینگ های ساچمه ای قادر به تحمل نمودن بارهای رانشی و بارهای چرخشی هستند .
کاربرد بیشتر این نوع بلبرینگ اکثرا در مواقعی است که بار به نسبت کوچک موجود باشد .