برچسب: ایمنی

بررسی ایمنی خودروی رنو مگان ۲۰۱۷

در حقیقت کمپانی رنو برای خودروی رنو مگان ۲۰۱۷ اش در مقوله ایمنی هیچ کم و کاستی نگذاشته است و این خودرو را به یک ذره برای سرنشینانش مبدل ساخته است .
برای آنکه اثبات شود که این ادعاها در خصوص امنیت خودروی رنو مگان ۲۰۱۷ صادق می باشد کافی است نگاهی به آن ۵ ستاره ای که این خودرو از سازمان EURONCAP با اقتدار کامل گرفته است بیاندازیم .

مقایسه ایمنی پراید و رنو کوئید

خودروی پراید از سوی سازمان یورو ان کپ رد شده است و هیچ اطلاعاتی در خصوص ایمنی این خودرو در دست نمی باشد .
با این حال سایپا اعلام نموده است با ایجاد بازنگری هایی در این خودرو پراید توانسته است ۲ ستاره ایمنی بگیرد. حتی اگر این گونه هم باشد باز هم این خودرو در سطح جهانی مطلوبیتی ندارد .
رنو کوئید در تست های ایمنی که داده است خیلی فاجعه بوده است . و در حال حاضر هم هیچ گونه ستاره ایمنی ندارد .